fbpx

GDPR

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů, GDPR

 1. ALUFE Global Service s.r.o.,

  se sídlem: Na bojišti 1470/24, Nové Město, 120 00 Praha, IČO: 14 292 726 jako provozovatel (dále jen „provozovatel“) zaručuje bezpečnost a ochranu svěřených osobních údajů v plné shodě s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

 2. COOKIES.

  Při používání webových stránek www.alufegs.cz může docházet k ukládání souborů cookies (soubory, které zajišťují sledování aktivity uživatele na webových stránkách) na zařízení, kterým uživatel přistupuje k těmto stránkám. Podmínky ukládání a zpracování cookies jsou:

  • Uživatel má vždy možnost vyjádřit souhlas nebo odmítnutí uložení souborů cookies, a to v nastavení svého webového prohlížeče – povolením nebo odmítnutím uložení cookies.
  • Povolení použití souborů cookies může být na elektronickém zařízení uživatele ukládáno:

  2.1 Dočasné soubory cookies, které se při vypnutí internetového prohlížeče uživatele automaticky smažou.

  2.2 Dlouhodobé soubory cookies, které v internetovém prohlížeči uživatele zůstávají zachovány i po vypnutí zařízení, kterým uživatel přistupuje k webovým stránkám www.alufegs.cz, (tyto cookies může uživatel kdykoli smazat nebo se po několika týdnech případně měsících smažou automaticky).

  2.3 Uživatel svým souhlasem současně povoluje, aby provozovatel soubory cookies využil k vlastním evidenčním nebo statistickým účelům a účelům cílené reklamy partnerů, s nimiž má uzavřené osobní dohody o zobrazení reklamy na webových stránkách. Souhlas uživatele trvá po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změna nastavení internetového prohlížeče uživatele nebo zákazem používání souborů cookies souhlas uživatele zaniká.

  2.4 Za ukládání souborů cookies na internetových stránkách třetích osob nebo využití souborů cookies uložených na koncovém zařízení uživatele třetími osobami provozovatel nenesie odpovědnost.

  2.5 Odmítnutím souhlasu (odmítnutím cookies v webovém prohlížeči) provozovatel nemůže zaručit kompletní funkčnost webových stránek www.alufegs.cz.

 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

  3.1. Osobní údaje z kontaktních formulářů Vyplněním kontaktního formuláře na naší stránce nás můžete požádat o více informací o produktech a službách, které poskytujeme. Abychom Vám mohli potřebnou službu nebo informaci poskytnout, jsou nezbytné tyto kontaktní osobní údaje: jméno, příjmení, společnost (pracoviště/zaměstnavatel) uživatele, e-mailová adresa, telefon. Odběr informačních zpráv týkajících se servisu (např. potvrzení o odeslání formuláře) nebo obslužné emaily v objednaných placených službách (např. smluvní podklady, potvrzení objednávky) nelze zrušit, protože jsou součástí poskytovaných služeb.

  3.2. Zasílání marketingových emailů Emaily ze světa online novinek a marketingu s zajímavým obsahem vám budeme zasílat jen s vaším souhlasem. Souhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, který vám pošleme do vaší emailové schránky, čímž zabezpečíme kontrolu, že souhlas poskytujete právě pro Vámi zadaný email. Tento souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat emailem nebo písemně.

  3.3. Statistické údaje návštěvnosti webových stránek Naše webové stránky využívají soubory cookies. Údaje, které sbíráme prostřednictvím cookies jsou anonymní a nelze je přiřadit konkrétní osobě.

 4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  S Vašimi osobními údaji budeme zacházet zodpovědně a v souladu s platnou evropskou legislativou. Na zpracování osobních údajů používáme manuální zpracování a automatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech umístěných v Evropské unii. Údaje nejsou zveřejňovány, přenášeny, zpracovávány mimo zemí EU a nejsou zpřístupněny ani poskytovány třetím stranám, kromě subjektů a zprostředkovatelů uvedených v 5. bodu těchto pravidel.

  Všechny údaje, které zadáváte do online formulářů jsou zakódovány certifikáty SSL (Secure Socket Layer). Zpracování dat probíhá především prostřednictvím výpočetní techniky, což nám zaručuje nezbytnou bezpečnost, sníží rizika neoprávněné manipulace, případně zabrání jejich zničení, nebo ztrátě. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře prostřednictvím moderních technologií, které odpovídají stupni technologického rozvoje a míře rizika zneužití.

  Přístup k osobním údajům má výhradně jen několik oprávněných a poučených zprostředkovatelů a zaměstnanců. Zavazujeme se, že budeme udržovat technická a organizační opatření, která zabrání zneužití, poškození, ztrátě nebo zničení osobních údajů. Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit bezpečnost vašich osobních údajů.

  V případě vašeho zájmu o osobní setkání s naším odborným konzultantem, který je naším oprávněným smluvním zprostředkovatelem, poskytneme mu Vaše osobní údaje pro poskytnutí žádané služby. Ten zpracuje vaše osobní údaje pouze za účelem poskytnutí služby nebo informace, kterou jste žádali a pouze po dobu nezbytnou pro její poskytnutí. Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje pouze v tomto rozsahu a v souladu s platnou legislativou. Vaše osobní údaje zároveň chráníme i podepsáním smlouvy se závazkem mlčenlivosti po dobu platnosti, jakož i po jejím skončení.

 5. Zveřejnění údajů třetím stranám:

  Vaše osobní údaje námi zpracované můžou být zpracovány i třetími stranami, za předpokladu, že je to nezbytné na plnění našeho závazku vůči Vám, našim klientům, nebo na poskytování našich služeb. Při výběru těchto partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany Vašich osobních údajů. Osobní údaje dotčené osoby mohou být zpracovány v zemích Evropské unie a v zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Přenos osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za zajišťující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Zprostředkovatelé i subzprostředkovatelé jsou vázáni zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně pro účely, jak jsou popsány v těchto pravidlech. Vaše data nejsou zpřístupněna třetím stranám pro účely jejich nezávislého využití nebo zpracování nad rámec účelů dle těchto pravidel. Tato pravidla zpracování osobních údajů mohou být jednostranně kdykoli doplněna nebo změněna.

O personální agentuře ALUFE

V naší agentuře práce si ceníme každého našeho pracovníka a věříme v individuální přístup.
Naše dveře jsou vždy otevřené pro ty, kdo hledají kvalitní pracovní příležitosti,
stejně jako pro ty, kdo chtějí posunout svou kariéru na další úroveň. Jsme zde, abychom
vám pomohli růst a dosáhnout vašeho profesního potenciálu.

+420 776 426 777

info@alufegs.cz

Copyright © 2023 ALUFE Global Service – agentura práce.